KRZYSZTOF ZANUSSI NAGRODZONY RAZ JESZCZE

Krzysztof Zanussi został Zagranicznym Członkiem Akademii Sztuk Ukrainy

Wyjątkowym wyróżnieniem jest także Nagroda Gazzetta Italia przyznawana przez dwujęzyczne czasopismo tym osobom, którym szczególnie bliskie w sztuce i przedsiębiorczości są stosunki między Polską a Włochami. Grono laureatów zostaje rokrocznie wybierane za zgodą Ambasady Włoskiej w Warszawie oraz Konsula Honorowego Włoch urzędującego na co dzień w Krakowie. To zaszczytne gremium uhonorowało w tym roku właśnie Krzysztofa Zanussiego, który przed laty otrzymał Złotego Lwa w Wenecji za film „Rok Spokojnego Słońca” ». Sympatia włoska trwa aż do dziś – ostatnie dzieło reżysera, „Eter” », którego premiera planowana jest jesienią bieżącego roku, powstało z udziałem włoskich koproducentów.

Gazzetta Italia

Więcej o filmie „Rok Spokoj...”

Więcej o filmie „Eter”

 

Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa
Martin Scorsese - MASTERPIECES OF POLISH CINEMA BIP Kultura na Widoku logo MKiDN
Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,


Zgodnie z zarządzeniem1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3września 2019 r. z dniem 1 października 2019 r. nastąpiło połączeniepaństwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia FilmówDokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury działaod dnia1 października 2019r. pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych iFabularnych.


W związku z powyższym prosimy aby korespondencje i zapytania kierować do WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH


Poniżej link:


http://www.wfdif.pl/pl/kontakt


[1] ZarządzenieMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia3 września 2019 r.wsprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnychoraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury -Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (opublikowane w Dzienniku Urz. MKiDNpoz 89 z 2019r.).